Wtyczka WPnet.pl Templates służy do tworzenie szablonów dla określonych typów wpisów.
Pozwala to na przykład dodawać [shortcode] ACF lub inne do wszystkich wpisów danego typu.

Instrukcja

  • Utwórz własny typ wpisu, np. za pomocą wtyczki Custom Post Type UI.
  • Możesz utworzyć własne pola, np. za pomocą wtyczki Advanced Custom Fields
  • W panelu przejdź do zakładki WPnet.pl – Szablony i dodaj nowy szablon.
  • Wpisz treść szablonu, możesz używać [shortcode].
  • Wybierz typ wpisu, do którego chcesz dodać szablon.
  • Wybierz miejsce dodania szablonu – przed wpisem, po wpisie lub zamiast wpisu.
  • ustawieniach personalizacji motywu możesz dodać dodatkowy kod css (szablon ma klasę: .wpnet-templates).

Zobacz też inne wtyczki.