Wtyczka WPnet.pl Hidden Text służy do ukrywania części tekstu i wyświetlania go dopiero po kliknięciu odpowiedniego linku. Często jest to wykorzystywane przy podawaniu danych kontaktowych.

Pobierz wtyczkę WPnet.pl Hidden Text.

Instrukcja

Po instalacji mamy możliwość użycia w treści wpisu lub strony shortcode [hidden-text] lub [ht]

Parametry

visible lub v – część tekstu widoczna przed kliknięciem

hidden lub h – tekst, który zostanie odkryty po kliknięciu

label lub l – treść linka wyświetlającego ukryty tekst

message lub m – treść dodatkowego komunikatu pojawiającego się po odkryciu ukrytego tekstu

Przykład kodu

[hidden-text visible="123" hidden="456789" label="Pokaż numer" message="Powołaj się na WPnet.pl"]

lub forma skrócona:

[ht v="123" h="456789" l="Pokaż numer" m="Powołaj się na WPnet.pl"]

Przykład działania

Telefon: 123456789 Powołaj się na serwis WPnet.pl Pokaż numer

lub forma skrócona:

Email: info@wpnet.pl Powołaj się na serwis WPnet.pl Pokaż adres

 

Pobierz wtyczkę WPnet.pl Hidden Text.

Zobacz też inne wtyczki.