Wtyczka WPnet.pl Templates służy do tworzenie szablonów dla określonych typów wpisów.
Pozwala to na przykład dodawać [shortcode] ACF lub inne do wszystkich wpisów danego typu.

Pobierz wtyczkę WPnet.pl Templates.

Instrukcja

wpnet-templates

  • Utwórz własny typ wpisu, np. za pomocą wtyczki Custom Post Type UI.
  • Możesz utworzyć własne pola, np. za pomocą wtyczki Advanced Custom Fields
  • W panelu przejdź do zakładki WPnet.pl – Szablony i dodaj nowy szablon.
  • Wpisz treść szablonu, możesz używać [shortcode].
  • Wybierz typ wpisu, do którego chcesz dodać szablon.
  • Wybierz miejsce dodania szablonu – przed lub po wpisie.
  • Możesz dodać dodatkowy kod css (szablon ma klasę: .wpnet-templates, ale można dodać style do innych elementów strony).

wpnet-templates-2

Pobierz wtyczkę WPnet.pl Templates.

Zobacz też inne wtyczki.